نسخ خطی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ خطی   /   ما نزل من القرآن في علي (ع)
ما نزل من القرآن في علي (ع)
زبان: عربی
نویسنده: حسین بن حکم حبری کوفی
تعداد سطر: ۸
کاتب: محمّد بن حسن بن النعائم
تاریخ کتابت: ۶ شوال ۶۶۱ق.