نسخ خطی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ خطی   /   رجال ابن داود حلي
رجال ابن داود حلي
زبان: عربی
نویسنده: حسن بن علی حلی (ابن داوود)
محل نگهداری دانشگاه تهران، کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد.
تعداد سطر: ۱۹
شماره نسخه: ۵۳۸۵
نسخه‌های چاپی کتاب
کتاب الرجال کتاب الرجال
نسخ خطی دیگر از این کتاب
کتاب الرجال کتاب الرجال
رجال ابن داوود حلی
زبان: عربی
نویسنده: حسن بن علی حلی (ابن داوود)
رقم المخطوطة: ۱۰۴۴