نسخ خطی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ خطی   /   شرح قصیدة المیمیّة لفرزدق
شرح قصیدة المیمیّة لفرزدق
زبان: عربی
محل نگهداری کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی.
تعداد سطر: ۲۴
تاریخ کتابت: ۲۶ ذی القعده ۱۲۲۳ق.