نشریات
صفحه اصلی   /   نشریات   /   اشراق
اشراق
فصلنامه فرهنگی دانشگاه آزاد تبریز
سردبير: حسن اسدی
صاحب امتياز: عزیز جوانپور هروی
هيئت تحريريه: غلامحسین ابراهیمی دینانی
هيئت تحريريه: اصغر دادبه
هيئت تحريريه: نصر الله پور جوادی
عنوان: اشراق
عنوان فرعی: فصلنامه فرهنگی دانشگاه آزاد تبریز
زبان: فارسی
دوره نشر: فصلنامه
شماره‌ها:
اشراق - 2،3
پیاپی ۲،۳، سال اول، شماره دوم، بهار و تابستان ۱۳۸۴، ۳۶۴ صفحه، رقعى
اشراق - 4،5
پیاپی ۴،۵(دفتر۳)، سال دوم، شماره چهارم، بهار وتابستان ۱۳۸۶، ۲۵۲ صفحه، وزيرى
اشراق - 4
پیاپی ۶،۷، سال سوم، شماره چهارم، تابستان ۱۳۸۹، ۳۳۰ صفحه، وزيرى