نشریات
صفحه اصلی   /   نشریات   /   شاهد یاران
شاهد یاران
عنوان: شاهد یاران
زبان: فارسی
دوره نشر: ماهنامه
نوع نشریه: فرهنگی تاریخی
شاهد یاران - 8
پیاپی ۸، ویژه‌نامه ویژه هفتم تیر سالروز شهادت آیت الله بهشتی و یارانش، سال دوره جدید، شماره هشتم، تیر۱۳۸۵، ۸۹ صفحه، رحلى