نشریات
صفحه اصلی   /   نشریات   /   پژوهش و حوزه
پژوهش و حوزه
سردبير: محمدرضا حسینی
مدير مسئول: خالق پور، مجید.
هيئت تحريريه: حسین توسلی
هيئت تحريريه: شیخ رضا مختاری
هيئت تحريريه: علیرضا امینی
هيئت تحريريه: استاد سید محمدرضا حسینی جلالی
عنوان: پژوهش و حوزه
زبان: فارسی
دوره نشر: فصلنامه
نوع نشریه: اطلاع رسانی ـ پژوهشی
شماره‌ها:
پژوهش و حوزه - 2
پیاپی ۲، سال اول، شماره دوم، تابستان۱۳۷۹، ۱۷۵ صفحه، وزيرى
پژوهش و حوزه- 38
ویژه‌نامه تولید علم، سال ۱۱م، شماره ۳۸م، ۱۳۹۶ش.، ۱۷۳ صفحه، وزيرى
اهدا کننده: حوزه علمیه قم،مرکزمدیریت
همچنین نگاه کنید
حوزه علمیه قم،مرکزمدیریت حوزه علمیه قم،مرکزمدیریت (اهدا کننده)