نسخ عکسی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ عکسی   /   تنبیه الغافلین عن فضائل الطالبیین
تنبیه الغافلین عن فضائل الطالبیین
زبان: عربی
نویسنده: محسن جشمی بیهقی
سرعنوان موضوعی: خاندان نبوت در قرآن، خاندان نبوت > احادیث اهل سنت، خاندان نبوت > احادیث، احادیث شیعه > قرن5ق.، ائمه اثنا عشر > جنبه های قرآنی
تعداد سطر: مختلف
ماده تصویر: کاغذی
یادداشت: مؤلف: شیخ الاسلام محسن بن محمّد بن کرامة الجشمی البیهقی الزیدی
نسخه کامل و در ۱۴۰ صفحه کتابت شده است و فاقد نام کاتب و تاریخ کتابت است.
هدیه از ابو مجاهد الرکابی ـ دمشق ذیحجة ۱۴۱۲
تعداد فریم: ۱۴۰
تعداد صفحه در هر فریم: ۱
رنگ عکس: سیاه و سفید
کیفیت تصویر: بالا
طول تصویر: ۲۴
عرض تصویر: ۲۹
شماره نسخه عکسی: ع/۱۹۶
تنبیه الغافلین عن فضائل الطالبیین
نسخه‌های چاپی کتاب
تنبیه الغافلین عن فضائل الطالبیین تنبیه الغافلین عن فضائل الطالبیین
نسخ خطی دیگر از این کتاب
تنبیه الغافلین عن فضائل الطالبیین تنبیه الغافلین عن فضائل الطالبیین
تنبیه الغافلین عن فضائل الطالبیین
زبان: عربی
نویسنده: محسن جشمی بیهقی
سرعنوان موضوعی: خاندان نبوت در قرآن، خاندان نبوت > احادیث اهل سنت، خاندان نبوت > احادیث، احادیث شیعه > قرن5ق.، ائمه اثنا عشر > جنبه های قرآنی