نسخ عکسی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ عکسی   /   نهایة المرام في علم الکلام
نهایة المرام في علم الکلام
نسخه خطی کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی.
زبان: عربی
نویسنده: علامه حلی
تعداد سطر: ۲۵
ماده تصویر: کاغذی
یادداشت: مؤلف: ابومنصور حسن بن یوسف بن مطهر حلی (وفات ۷۲۶ هجری)
نسخه از انتها افتادگی دارد و در ۶۶۰ صفحه کتابت شده است.
عکس از کتابخانه مجلس شورای اسلامی ـ تهران
تعداد فریم: ۳۳۰
تعداد صفحه در هر فریم: ۲
رنگ عکس: سیاه و سفید
کیفیت تصویر: مطلوب
طول تصویر: ۲۷
عرض تصویر: ۲۰
شماره نسخه عکسی: ع/۸۵
نهایة المرام في علم الکلام