نسخ عکسی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ عکسی   /   ما نزل من القرآن في علي (ع)
ما نزل من القرآن في علي (ع)
زبان: عربی
نویسنده: حسین بن حکم حبری کوفی
تعداد سطر: ۸
کاتب: محمود بن عبدالله ساوجی
تاریخ کتابت: رمضان ۹۷۴ق.
محل کتابت: نجف
ماده تصویر: کاغذی
یادداشت: مؤلف: حسین بن حکم حبری کوفی
از ابتدا و انتها ناقص است و در ۳۲ برگ کتابت شده است.
تعداد فریم: ۳۲
تعداد صفحه در هر فریم: ۲
رنگ عکس: سیاه و سفید
کیفیت تصویر: مطلوب
طول تصویر: ۲۳/۵
عرض تصویر: ۱۸
شماره نسخه عکسی: ع/۹۰
ما نزل من القرآن في علي (ع)