اسناد
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   اسناد   /   نامه دکتر سید حسین مدرسی طباطبائی به محقق طباطبائی
نامه دکتر سید حسین مدرسی طباطبائی به محقق طباطبائی
نامه دکتر سید حسین مدرسی طباطبائی به محقق طباطبائی
عنوان: نامه دکتر سید حسین مدرسی طباطبائی به محقق طباطبائی
زبان: فارسی
نویسنده: دکتر سید حسین مدرسی طباطبائی
مخاطب: محقق طباطبائی
محل نگهداری: بنیاد محقق طباطبائی، قم
تعداد برگ: ۱
شماره نسخه: ۵۵
تاریخ کتابت: ۱ جمادی الاول ۱۴۱۶ق.
مجموعه اسناد: اسناد محقق طباطبائی
اول شهر جمادى الاولى ۱۴۱۶
سیدى و مولاى متّعنا اللَّه ببقائك ورزقني شرف لقائك في العاجل القریب إن شاء اللَّه.
غرض از تصدیع پس از تقدیم تحیّات و استفسار از حالات شریفة مولاى معظّم آن که امروز مشغول تصفّح کتاب مستدرکات علم الرجال شیخ على نمازى شاهرودى که در سفر اخیر ایران تهیّه کرده و دیروز با پست رسید بودم. در صفحۀ ۷۲ از مجلّد اوّل در فهرست کتبى که براى تألیف آن کتاب بدان رجوع کرده است پس از ختم ترتیب الفبائى از الف تا یاء، دو کتاب تازه افروده که دوّمى کتاب الإیضاح قاضى نعمان صاحب دعائم است و می‌گوید «وهو مخطوط في المكتبة الرّضویة» (سطر ما قبل آخر آن صفحه). نظر به آن که این کتاب - که صورت مسند کتاب دعائم و اصل مستخرج منه آن کتاب است - چنان که از قطعۀ کوچک بازماندۀ از آن محفوظ در کتابخانۀ توبینگن آلمان که تصویر آن را خدمتتان تقدیم کرده بودم بر میآید بسیار مهمّ و براى اطّلاع بر ما ضاع من التراث فوق العاده ارزشمند است. استدعا دارم فوراً به هر وسیله میسّر استفسار بفرمائید که این نسخه کجاست و شماره آن چیست و طرز دسترسى و استفاده از آن چگونه است چون در فهرس الفبائى جدید و قدیم آستان قدس نام آن نیست و موضوع ذکر آن در فهرست ما استخرج منه الکتاب مبیّن آن است که آخرین کتابى است که نمازی بر آن است یافته بوده است پس شاید جزء ملحقات جدید آن کتابخانه باشد یا جزء کتابهاى مجامیع ملک باشد که چون جلد آخر فهارس آن را ندارم تحقیق امر میسّر نشد. به هر حال توقّع و انتظار ندارم که به این عریضه جوابى مکتوب مرحمت فرمائید چه بر تراکم اشتغالات عالى مستحضر واز تصدیع محتزرم ولى امیدوارم هر چه زودتر در جستجوى حقّ امر و کشف این نسخه ولو از راه فرزند آن مرحوم باشید تا لدی التشرّف خدمتتان در سفر زمستانى به جواب شفاهى نائل گردم.

والسلام علیکم
حسین مدرسى