کنفرانس‌ها
صفحه اصلی   /   کنفرانس‌ها   /     /   نکوداشت محقق طباطبائی در بزرگداشت حامیان نسخ خطی
نکوداشت محقق طباطبائی در بزرگداشت حامیان نسخ خطی
نکوداشت محقق طباطبائی در بزرگداشت حامیان نسخ خطی
تاریخ برگزاری: ۲۸ آبان ۱۳۹۲ش.
محل کنفرانس: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران