کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   تاریخ ایران   /   تاریخ جهانگشای جوینی
تاریخ جهانگشای جوینی
زبان: فارسی
نویسنده: عطا ملک جوینی
سرعنوان موضوعی: ایران > تاریخ > خوارزمشاهیان، 47- 628 ق.، ایران > تاریخ > اسما‌ع‍ی‍ل‍ی‍‍ان‌، ۴۸۳ - ۶۵۴ق‌
رده کنگره: ‎D‎S‎R‎ ‎9‎5‎2‎ ‎/‎ج‎9‎ ‎ت‎2
المطبوع من الكتاب:
تاریخ جهانگشای جوینی
تاریخ جهانگشای جوینی
اساطیر، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۹ق.، 3 جلد
شرح پدیدآور: تارخ جهانگشای / تألیف علاءالدین عطاملک بن محمد الجوینی؛ به سعی و اهتمام و تصحیح محمد بن عبدالوهاب قزوینی
سرشناسه: جوینی، عطاملک بن محمد، ۶۲۳-۶۸۱ ق
شناسه افزوده: قزوینی، محمد، ۱۲۵۶-۱۳۲۸، مصحح
مصحح: محمد قزوینی
رده دیویی: ۹۵۵/۰۶۲
قطع: وزيرى
نوع جلد: سلفون سخت
شابک جلد 1: ۶-۲۳۳-۳۳۱-۹۶۴-۹۷۸
شابک جلد 2: ۳-۲۳۴-۳۳۱-۹۶۴-۹۷۸
شابک جلد 3: ۰-۲۳۵-۳۳۱-۹۶۴-۹۷۸
شابک دوره: ۷-۴۶۳-۳۳۱-۹۶۴-۹۷۸
تاریخ جهانگشای جوینی
تاریخ جهانگشای جوینی
انتشارات زوار، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۸ش.، 2 جلد
شرح پدیدآور: عطاء الدین عطاملک جوینی؛ مقدمه، تصحیح و تعلیقات حبیب الله عباسی، ایرج مهرکی
مصحح: حبیب الله عباسی و ایرج مهرکی
قطع: وزيرى
نوع جلد: مقوایی
شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۴۰۱-۳۵۵-۳
توضیح: نمایه.
کتابنامه.
آثار مرتبط
جامع التواریخ (تاریخ سلاطین خوارزم) ۱. جامع التواریخ (تاریخ سلاطین خوارزم) (برگرفته با عنوان)
نویسنده: رشیدالدین فضل الله
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۹ش.، با تعلیق: محمد روشن، مصحح: محمد روشن
همچنین نگاه کنید
عطا ملک جوینی عطا ملک جوینی (نویسنده)
محمد قزوینی محمد قزوینی (مصحح)
اساطیر اساطیر (ناشر)
حبیب الله عباسی حبیب الله عباسی (مصحح)
ایرج مهرکی ایرج مهرکی (مصحح)
انتشارات زوار انتشارات زوار (ناشر)