کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   تفسیر   /   رد معانی الآیات المتشابهات الی معانی الآیات المحکمات
رد معانی الآیات المتشابهات الی معانی الآیات المحکمات
زبان: عربی
نویسنده: محی الدین ابن عربی
رده کنگره: ‎B‎P‎ ‎9‎8‎ ‎/‎ر‎4‎ ‎الف‎2
رد معانی الآیات المتشابهات الی معانی الآیات المحکمات
رد معانی الآیات المتشابهات الی معانی الآیات المحکمات
مطبعة الاستقامة، بیروت، ۱۳۲۸ق.
شرح پدیدآور: تالیف محی الدین ابوعبدالله محمد ابن علی بن محمد ابن العربی الطائی الحاتمی الاندلسی
قطع: رقعى
نوع جلد: مقوایی
همچنین نگاه کنید
محی الدین ابن عربی محی الدین ابن عربی (نویسنده)
مطبعة الاستقامة مطبعة الاستقامة (ناشر)