کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   کلام و عقاید   /   اسئلة نجم الدین الکاتبی عن المعالم لفخرالدین الرازی
اسئلة نجم الدین الکاتبی عن المعالم لفخرالدین الرازی
زبان: عربی
نویسنده: نجم الدین کاتبی قزوینی
رده کنگره: ‎B‎P‎ ‎2‎0‎5‎ ‎/‎م‎6‎0‎2‎1‎2‎ ‎ف‎3
اسئلة نجم الدین الکاتبی عن المعالم لفخرالدین الرازی مع تعالیق عزالدولة ابن کمونه
اسئلة نجم الدین الکاتبی عن المعالم لفخرالدین الرازی مع تعالیق عزالدولة ابن کمونه
دانشگاه آزاد برلین، مؤسسه مطالعات اسلامی، تهران، ۱۳۸۶ش.
شرح پدیدآور: تحقیق و مقدمه زابینه اشمیتکه، رضا پودجوادی
محقق: زابینه اشمیتکه و رضا پورجوادی
با تعلیق: سعد ابن کمونه
قطع: وزيرى
نوع جلد: سلفون سخت
فروست: سلسله متون و مطالعات فلسفی و کلامی؛۶
آثار مرتبط
۱. المعالم (حاشیه برای)
نویسنده: محمد فخر رازی
تعالیق عرالدولة ابن کمونة ۲. تعالیق عرالدولة ابن کمونة (حاشیه با عنوان)
نویسنده: سعد ابن کمونه
• اسئلة نجم الدین الکاتبی عن المعالم لفخرالدین الرازی مع تعالیق عزالدولة ابن کمونه، دانشگاه آزاد برلین، مؤسسه مطالعات اسلامی، تهران، ۱۳۸۶ش.، محقق: زابینه اشمیتکه و رضا پورجوادی، با تعلیق: سعد ابن کمونه