کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   فهرست نسخه‌های خطی   /   آشنایی با چند نسخه خطی
آشنایی با چند نسخه خطی
زبان: فارسی
نویسنده: دکتر سید حسین مدرسی طباطبائی، آیة الله رضا استادی
سرعنوان موضوعی: نسخه های خطی فارسی > ایران، نسخه های خطی عرب، اسلام > نسخه های خطی عربی > فهرستها
رده کنگره: ‎Z‎ ‎6‎6‎2‎0‎ ‎/‎الف‎9‎ ‎آ‎5
آشنایی با چند نسخه خطی
آشنایی با چند نسخه خطی
چاپخانه مهر، چاپ اول، قم، ۱۳۵۵ش.، 2 جلد
شرح پدیدآور: ‌مدرسی طباطبایی،رضا استادی
قطع: وزيرى
نوع جلد: مقوایی
توضیح: نمونه.
دفتر اول شامل :فهرست نسخه های خطی کتابخانه مدرسه ء رضویه قم /مدرسی طباطبایی -.چند نسخه از یک کتابخانه شخصی -.ماخذ نویافته درباره ء خاندان فتحان -.فهرست کتابخانه حاجی میرزاحسین نوری -.فهرست نسخه های خطی کتابخانه شخصی آیت الله زنجانی به ضمیمه کتابشناسی آثارآن مرحوم /رضا استادی، مدرسی طباطبایی -.فهرست نسخه های خطی کتابخانه مدرسه چهل ستون مسجد جامع تهران /رضا استادی -.فصل القضاء فی الکتاب المشتهر بفقه الرضا -.چند نسخه دیگر
همچنین نگاه کنید
دکتر سید حسین مدرسی طباطبائی دکتر سید حسین مدرسی طباطبائی (نویسنده)
آیة الله رضا استادی آیة الله رضا استادی (نویسنده)
چاپخانه مهر چاپخانه مهر (ناشر)