کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   ادبیات عرب   /   ابن علویة الکاتب
ابن علویة الکاتب
عنوان فرعی: دراسة فی سیرته و تراثه
زبان: عربی
نویسنده: حیدر محلاتی
رده کنگره: ‎P‎J‎A‎ ‎3‎6‎7‎4‎ ‎/‎ی‎3‎ ‎م‎8
ابن علویة الکاتب
ابن علویة الکاتب
المکتبة الادبیة المختصة، قم، ۱۴۲۹ق.
شرح پدیدآور: تالیف حیدر محلاتی
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
توضیح: در اصل پایان نامه( دکتری - جامعه طهران، کلیه الاداب و العلوم الانسانیه، ق۱۴۲۸
کتابنامه :ص[ .۲۹۱ - ۳۰۶؛] همچنین به صورت زیرنویس
همچنین نگاه کنید
حیدر محلاتی حیدر محلاتی (نویسنده)
المکتبة الادبیة المختصة المکتبة الادبیة المختصة (ناشر)