کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   مذاهب   /   روایت آذرفرنبغ فرخزادان (رساله‌ای‌ در فقه‌ زردشتی‌ منسوب‌ به‌ سده‌ سوم‌ هجری‌)
روایت آذرفرنبغ فرخزادان (رساله‌ای‌ در فقه‌ زردشتی‌ منسوب‌ به‌ سده‌ سوم‌ هجری‌)
عنوان موازی: The revayat of adur - farrobay i farroxzadan
زبان: فارسی، پهلوی
به کوشش: حسن رضائی باغ بیدی
سرعنوان موضوعی: زردشتی > اح‍ک‍ام‌ و ق‍وان‍ی‍ن‌، زبان پهلوی > اص‍طلاح‍ه‍ا و واژه‌ه‍ا
رده کنگره: ‎B‎L‎ ‎1‎5‎7‎0‎ ‎/‎آ‎4‎ ‎ر‎9
روایت آذرفرنبغ فرخزادان (رساله‌ای‌ در فقه‌ زردشتی‌ منسوب‌ به‌ سده‌ سوم‌ هجری‌)
روایت آذرفرنبغ فرخزادان (رساله‌ای‌ در فقه‌ زردشتی‌ منسوب‌ به‌ سده‌ سوم‌ هجری‌)
مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، تهران، ۱۳۸۴ش.
شرح پدیدآور: آوانوشت‌، ترجمه‌، توضیحات‌ و واژه‌نامه‌ حسن رضائی باغ بیدی
اشراف: سید محمدکاظم موسوی بجنوردی
قطع: وزيرى
نوع جلد: سخت
فروست: مجموعه‌ پژوهشهای‌ ایران‌ باستان‌؛ ۱ زیرنظر کاظم‌ موسوی‌ بجنوردی‌
توضیح: واژه‌ نامه‌