کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   فقه و اصول   /   تراث الشیعة الفقهی و الاصولی
تراث الشیعة الفقهی و الاصولی
عنوان فرعی: المختص باصول الفقه
زبان: عربی
نویسنده: مهدی مهریزی، محمد حسین درایتی
رده کنگره: ‎B‎P‎ ‎1‎4‎7‎/‎3‎ ‎/‎ت‎4‎ ‎م‎9
تراث الشیعة الفقهی و الاصولی
تراث الشیعة الفقهی و الاصولی
کتابخانه تخصصی فقه و اصول، قم، ۱۳۸۷ش.، 2 جلد
شرح پدیدآور: اعداد و اشراف مهدی المهریزی،محمدحسین الدرایتی
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
همچنین نگاه کنید
مهدی مهریزی مهدی مهریزی (نویسنده)
محمد حسین درایتی محمد حسین درایتی (نویسنده)
کتابخانه تخصصی فقه و اصول کتابخانه تخصصی فقه و اصول (ناشر)