کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   ترجمه تفسیر المیزان
ترجمه تفسیر المیزان
زبان: فارسی
مترجم: محمدباقر موسوی همدانی
رده کنگره: ‎B‎‎‎P‎ ‎9‎8‎ ‎/‎م‎9‎0‎4‎1‎ ‎ط‎2‎5
ترجمه تفسیر المیزان
ترجمه تفسیر المیزان
دار العلم، چاپ دوم، قم، ۱۳۵۶ش.، 32 جلد
شرح پدیدآور: لمولفه محمدحسین الطباطبائی؛بقلم محمدباقر موسوی همدانی
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
آثار مرتبط
المیزان فی تفسیر القرآن ۱. المیزان فی تفسیر القرآن (ترجمه برای)
نویسنده: طباطبائی، محمدحسین‌، ۱۲۸۱ - ۱۳۶۰، آیة الله سید محمدحسین طباطبائی (علامه طباطبائی)
دارالکتب الإسلامیة، تهران، ۱۳۷۷ق.، 20 جلد
• ...المیزان فی تفسیر القرآن، موسسة الاعلمی للمطبوعات، چاپ دوم، بیروت، 1973م.، 20 جلد
موسسه اسماعیلیان، چاپ سوم، بیروت، ۱۳۹۳ق.، 20 جلد
موسسه اسماعیلیان، قم، ۱۳۹۱ق.، 20 جلد
همچنین نگاه کنید
محمدباقر موسوی همدانی محمدباقر موسوی همدانی (مترجم)
دار العلم دار العلم (ناشر)
محمدی محمدی (ناشر جلد 30)