کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   قرآن و علوم قرآنی   /   اعراب سورة الفاتحة
اعراب سورة الفاتحة
زبان: عربی
نویسنده: استاد محمدعلی مدرس افغانی
سرعنوان موضوعی: قرآن > صرف و نحو، قرآن > مسائل ادبی، قرآن > اعراب
رده کنگره: ‎B‎P‎ ‎8‎2‎/‎8‎ ‎/‎م‎4‎ ‎الف‎6
اعراب سورة الفاتحة
اعراب سورة الفاتحة
شرح پدیدآور: تالیف محمدعلی المدرس
خطاط: محمود اشرفی تبریزی
قطع: رقعى
نوع جلد: مقوایی
همچنین نگاه کنید
استاد محمدعلی مدرس افغانی استاد محمدعلی مدرس افغانی (نویسنده)
محمود اشرفی تبریزی محمود اشرفی تبریزی (خطاط)