کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   تاریخ ایران   /   سیاست اروپا در ایران
سیاست اروپا در ایران
عنوان فرعی: چند ورق از تاریخ دیپلماسی
عنوان موازی: La politique europeenne en perse: quelques pages de inistoire diplomatique
زبان: فارسی، انگلیسی
نویسنده: محمود افشار یزدی
سرعنوان موضوعی: ایران > تاریخ > دخالت خارجی، ایران > روابط خارجی > اروپا، ایران > تاریخ > قاجاریان،١١٩٣-١٣٤٤ق.
رده کنگره: ‎D‎S‎R‎ ‎1‎3‎2‎1‎ ‎/‎الف‎7‎ ‎س‎9
سیاست اروپا در ایران
سیاست اروپا در ایران
بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، تهران، 1973م.
شرح پدیدآور: تالیف محمود افشار
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
فروست: مجموعه انتشارات ادبی و تاریخی بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار یزدی سپرده به دانشگاه تهران؛ شماره۱