کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   روانشناسی   /   التحبیر فی علم التعبیر
التحبیر فی علم التعبیر
زبان: فارسی
به کوشش: استاد ایرج افشار
نویسنده: محمد فخر رازی
سرعنوان موضوعی: خوابگزاری، نثر فارسی > قرن 7ق.
رده کنگره: ‎B‎F‎ ‎1‎0‎8‎8‎ ‎/‎ف‎2‎ ‎خ‎9
خوابگزاری همراه التحبیر امام فخر رازی
خوابگزاری همراه التحبیر امام فخر رازی
المعی، تهران، ۱۳۸۵ش.
شرح پدیدآور: به کوشش ایرج افشار
با مقدمه: استاد ایرج افشار
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
همچنین نگاه کنید
استاد ایرج افشار استاد ایرج افشار (به کوشش)
محمد فخر رازی محمد فخر رازی (نویسنده)
المعی المعی (ناشر)