کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   تاریخ لهستان / فنلاند / روسیه آسیایی   /   سیمای فرهنگی ازبکستان
سیمای فرهنگی ازبکستان
زبان: فارسی
به سرپرستی: عباسعلی وفائی
رده کنگره: ‎D‎K‎ ‎9‎6‎4‎ ‎/‎س‎9‎ ‎و‎7
سیمای فرهنگی ازبکستان
الهدی، تهران، ۱۳۸۴ش.
شرح پدیدآور: گروه نویسندگان به سرپرستی عباسعلی وفایی؛ بازنویس و ویرایش جواد جلالی کیاسری
ویراستار: جواد جلالی کیاسری
قطع: وزيرى
نوع جلد: سخت
تنالگان: [به سفارش] رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران
همچنین نگاه کنید
عباسعلی وفائی عباسعلی وفائی (به سرپرستی)
جواد جلالی کیاسری جواد جلالی کیاسری (ویراستار)
الهدی الهدی (ناشر)