کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   تاریخ ایران   /   الحشیشیة
الحشیشیة
عنوان فرعی: الاغتیال الطقوسی عند الاسماعیلیة النزاریة
زبان: عربی
مترجم: سهیل زکار
سرعنوان موضوعی: ایران > تاریخ > اسما‌ع‍ی‍ل‍ی‍‍ان‌، ۴۸۳ - ۶۵۴ق‌
رده کنگره: ‎D‎S‎R‎ ‎8‎5‎5‎ ‎/‎ل‎9‎ ‎ح‎5
الحشیشیة
الحشیشیة
دارقتیبه، چاپ دوم، بیروت، 2006م.
شرح پدیدآور: برنارد لویس؛ ترجمه سهیل زکار
با مقدمه: سهیل زکار
قطع: وزيرى
نوع جلد: شومیز
توضیح: کتابنامه : ص . ۷۴۴ - ۴۷۴.
عنوان اصلی : malsI ni tces lacidar a :snissassA ehT
آثار مرتبط
۱. malsI ni tces lacidar a :snissassA ehT (ترجمه برای)
نویسنده: برنارد لوئیس
همچنین نگاه کنید
سهیل زکار سهیل زکار (مترجم)
دارقتیبه دارقتیبه (ناشر)