کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   زبان و ادبیات فارسی   /   مصیبت نامه
مصیبت نامه
زبان: فارسی
نویسنده: فریدالدین عطار
رده کنگره: ‎P‎I‎R‎ ‎5‎0‎4‎6
مصیبت نامه
انتشارات سخن، تهران، ۱۳۸۶ش.
شرح پدیدآور: عطار (فریدالدین محمد بن ابراهیم نیشابوری)؛مقدمه، تصحیح و تعلیقات محمدرضا شفیعی کدکنی
با مقدمه: دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی
مصحح: دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی
قطع: وزيرى
نوع جلد: سخت
شابک: ۹۶۴-۳۷۲-۲۰۲-۳
فروست: مجموعه آثار عطار؛ ۳
همچنین نگاه کنید
فریدالدین عطار فریدالدین عطار (نویسنده)
دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی (با مقدمه)
انتشارات سخن انتشارات سخن (ناشر)