کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   زبان و ادبیات فارسی   /   مجموعه اشعار
مجموعه اشعار
زبان: عربی
به کوشش: عنایت الله مجیدی
نویسنده: استاد بدیع الزمان فروزانفر
سرعنوان موضوعی: شعر فارسی > قرن14.
رده کنگره: ‎P‎I‎R‎ ‎8‎1‎6‎5‎ ‎/‎ف‎4‎ ‎م‎3‎
مجموعه اشعار
مجموعه اشعار
تهران، ۱۳۶۸ش.
شرح پدیدآور: بدیع الزمان فروزانفر؛ با مقدمه محمدرضا شفیعی کدکنی؛ به اهتمام عنایت الله مجیدی
با مقدمه: دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور