کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   تصوف و عرفان   /   حالات و سخنان ابوسعید ابوالخیر
حالات و سخنان ابوسعید ابوالخیر
زبان: عربی
نویسنده: لطف الله ابوالروح
سرعنوان موضوعی: ابوسع‍ی‍د اب‍وال‍خ‍ی‍ر، ق‌۴۴۰ - ۳۵۷، تصوف
رده کنگره: ‎B‎P‎ ‎2‎7‎8‎/‎8‎ ‎/‎الف‎2‎ ‎الف‎2‎5
حالات و سخنان ابوسعید ابوالخیر
حالات و سخنان ابوسعید ابوالخیر
آگاه، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۷ش.
شرح پدیدآور: تالیف‌ جمال‌الدین‌ ابوروح‌ لطف‌الله‌بن‌ ابی‌سعید بن‌ سعد، مقدمه‌، تصحیح‌ و تعلیقات محمدرضا شفیعی کدکنی
با مقدمه: دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی
مصحح: دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور