کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   زبان و ادبیات فارسی   /   هفتاد مقاله
هفتاد مقاله
عنوان فرعی: ارمغان‌ فرهنگی‌ به‌ دکتر غلامحسین‌ صدیقی
زبان: فارسی
گردآورنده: دکتر یحیی مهدوی، استاد ایرج افشار
سرعنوان موضوعی: مقاله های فارسی > قرن14 > مجموعه ها
رده کنگره: ‎P‎I‎R‎ ‎4‎2‎8‎7‎ ‎/‎م‎9‎ ‎ه‎ـ‎7‎
المطبوع من الكتاب:
هفتاد مقاله
هفتاد مقاله
اساطیر، تهران، ۱۳۶۹ش.، 2 جلد
شرح پدیدآور: گردآورنده یحیی مهدوی، ایرج افشار
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
هفتاد مقاله
هفتاد مقاله
اساطیر، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۳ش.، 2 جلد
شرح پدیدآور: گردآورنده یحیی مهدوی، ایرج افشار
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
فروست: انتشارات‌ اساطیر؛ ۸۴، ۱۰۶. گنجینه‌ مطالعات‌ ایرانی‌؛ ۱۲
توضیح: مصور، نقشه‌، عکس‌
همچنین نگاه کنید
دکتر یحیی مهدوی دکتر یحیی مهدوی (گردآورنده)
استاد ایرج افشار استاد ایرج افشار (گردآورنده)
اساطیر اساطیر (ناشر)