کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   تراجم   /   ربیع المغانی
ربیع المغانی
عنوان فرعی: فی تراجم آل البهبهانی الحائری الارگانی
زبان: عربی
نویسنده: شیخ محمود ارگانی بهبهانی حائری
سرعنوان موضوعی: ارگانی حائری، محمود، 1317- > سرگذشتنامه، مجتهدان و علما > سرگذشتنامه
رده کنگره: ‎B‎P‎ ‎5‎5‎/‎2‎ ‎/‎الف‎4‎ ‎ر‎2
ربیع المغانی
ربیع المغانی
دارالمودة، چاپ اول، قم، ۱۳۸۶ش.
شرح پدیدآور: تالیف محمود ارگانی البهبهانی الحائری
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
توضیح: مصور (بخشی رنگی)٬ نمونه.
کتابنامه به صورت زیرنویس.
اهدا کننده: شیخ محمود ارگانی بهبهانی حائری
همچنین نگاه کنید
شیخ محمود ارگانی بهبهانی حائری شیخ محمود ارگانی بهبهانی حائری (نویسنده)
دارالمودة دارالمودة (ناشر)