کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   فهرست نسخه‌های خطی   /   فهرست نسخه های خطی کتابخانه جامعه جوادیه (بنارس ـ هند)
فهرست نسخه های خطی کتابخانه جامعه جوادیه (بنارس ـ هند)
زبان: فارسی
نویسنده: سید جعفر حسینی اشکوری
سرعنوان موضوعی: نسخه های خطی > هند > بنارس > فهرستها، نسخه های خطی فارسی > هند، نسخه های خطی عربی > هند > بنارس > فهرستها
رده کنگره: ‎Z‎ ‎6‎6‎2‎1‎ ‎/‎ج‎2‎ ‎ج‎9
فهرست نسخه های خطی کتابخانه جامعه جوادیه (بنارس ـ هند)
فهرست نسخه های خطی کتابخانه جامعه جوادیه (بنارس ـ هند)
مجمع ذخائر اسلامی، قم، ۱۳۸۶ش.
شرح پدیدآور: نگارش جعفر حسینی اشکوری
قطع: وزيرى
نوع جلد: شومیز
فروست: معرفی میراث مخطوط؛ ۳۹
توضیح: نمونه.
همچنین نگاه کنید
سید جعفر حسینی اشکوری سید جعفر حسینی اشکوری (نویسنده)
مجمع ذخائر اسلامی مجمع ذخائر اسلامی (ناشر)