کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   تاریخ ایران   /   مجموعه اسناد کتابخانه افشین عاطفی (کاشان ـ ایران )
مجموعه اسناد کتابخانه افشین عاطفی (کاشان ـ ایران )
زبان: فارسی
به کوشش: سید صادق حسینی اشکوری
سرعنوان موضوعی: کتابخانه افشین عاطفی (کاشان)
رده کنگره: ‎D‎S‎R‎ ‎2‎1‎1‎5‎ ‎/‎الف‎5‎2‎ ‎ک‎2‎
مجموعه اسناد کتابخانه افشین عاطفی (کاشان ـ ایران )
مجموعه اسناد کتابخانه افشین عاطفی (کاشان ـ ایران )
مجمع ذخائر اسلامی، قم، ۱۳۸۵ش.، 2 جلد
شرح پدیدآور: بکوشش صادق حسینی اشکوری، با همکاری علی مهدوی
قطع: وزيرى
نوع جلد: شومیز
فروست: معرفی میراث مخطوط؛۲۵ ،۲۶
همچنین نگاه کنید
سید صادق حسینی اشکوری سید صادق حسینی اشکوری (به کوشش)
مجمع ذخائر اسلامی مجمع ذخائر اسلامی (ناشر)
علی مهدوی علی مهدوی (با همکاری)