کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   فهرست نسخه‌های خطی   /   فهرست نسخه های خطی کتابخانه مدرسه مظهر العلوم (بنارس ـ هند)
فهرست نسخه های خطی کتابخانه مدرسه مظهر العلوم (بنارس ـ هند)
زبان: فارسی
نویسنده: سید صادق حسینی اشکوری
سرعنوان موضوعی: نسخه های خطی > هند > بنارس > فهرستها، نسخه های خطی فارسی > هند، نسخه های خطی عربی > هند > بنارس > فهرستها
رده کنگره: ‎Z‎ ‎6‎6‎2‎1‎ ‎/‎م‎4‎ ‎م‎5‎8
فهرست نسخه های خطی کتابخانه مدرسه مظهر العلوم (بنارس ـ هند)
فهرست نسخه های خطی کتابخانه مدرسه مظهر العلوم (بنارس ـ هند)
مجمع ذخائر اسلامی، قم، ۱۳۸۶ش.
شرح پدیدآور: نگارش صادق حسینی اشکوری
قطع: وزيرى
نوع جلد: شومیز
شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۹۸۸-۰۴۶-۴
فروست: معرفی میراث مخطوط؛۴۱
توضیح: مصور (رنگی) ، نمونه
همچنین نگاه کنید
سید صادق حسینی اشکوری سید صادق حسینی اشکوری (نویسنده)
مجمع ذخائر اسلامی مجمع ذخائر اسلامی (ناشر)