کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   فهرست نسخه‌های خطی   /   فهرست نسخه های خطی کتابخانه صدر خواجو (ایران ـ اصفهان)
فهرست نسخه های خطی کتابخانه صدر خواجو (ایران ـ اصفهان)
زبان: فارسی
نویسنده: سید جعفر حسینی اشکوری
سرعنوان موضوعی: نسخه های خطی > ایران > اصفهان > فهرستها، نسخه های خطی فارسی > ایران > اصفهان > فهرستها، نسخه های خطی عربی > ایران > اصفهان > فهرستها
رده کنگره: ‎Z‎ ‎6‎6‎2‎1‎ ‎/‎م‎4‎ ‎ص‎4‎3
فهرست نسخه های خطی کتابخانه صدر خواجو (ایران ـ اصفهان)
فهرست نسخه های خطی کتابخانه صدر خواجو (ایران ـ اصفهان)
مجمع ذخائر اسلامی، چاپ اول، قم، ۱۴۲۶ق.
شرح پدیدآور: نگارش جعفر حسینی اشکوری
قطع: وزيرى
نوع جلد: شومیز
فروست: معرفی میراث مخطوط؛۱۹
همچنین نگاه کنید
سید جعفر حسینی اشکوری سید جعفر حسینی اشکوری (نویسنده)
مجمع ذخائر اسلامی مجمع ذخائر اسلامی (ناشر)