کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   فهرست نسخه‌های خطی   /   نامه های تاجران منتخبی از اسناد کتابخانه میرزامحمد کاظمینی (یزد- ایران)
نامه های تاجران منتخبی از اسناد کتابخانه میرزامحمد کاظمینی (یزد- ایران)
عنوان موازی: Lettres de Marchands
زبان: فارسی
به کوشش: سید صادق حسینی اشکوری
سرعنوان موضوعی: نسخه های خطی > ایران > یزد > فهرستها، کتابخانه میرزامحمد کاظمینی(یزد) > آرشیو، کتابخانه میرزامحمد کاظمینی(یزد) > فهرستها
رده کنگره: ‎Z‎ ‎6‎6‎2‎1‎ ‎/‎م‎9‎7‎2‎ ‎ن‎2‎
نامه های تاجران منتخبی از اسناد کتابخانه میرزامحمد کاظمینی (یزد- ایران)
نامه های تاجران منتخبی از اسناد کتابخانه میرزامحمد کاظمینی (یزد- ایران)
مجمع ذخائر اسلامی، قم، ۱۳۸۵ش.
شرح پدیدآور: به اهتمام صادق حسینی اشکوری
قطع: وزيرى
نوع جلد: شومیز
شابک: ۹۶۴-۸۵۸۹-۸۱-X
فروست: معرفی میراث مخطوط؛ ۲۹
توضیح: تصویر:۲۱۵ ص
نمونه
همچنین نگاه کنید
سید صادق حسینی اشکوری سید صادق حسینی اشکوری (به کوشش)
مجمع ذخائر اسلامی مجمع ذخائر اسلامی (ناشر)