کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   ادبیات عرب   /   الکلام اللطیف فی شرح التصریف[عبدالوهاب‌بن‌ ابراهیم‌ زنجانی‌]
الکلام اللطیف فی شرح التصریف[عبدالوهاب‌بن‌ ابراهیم‌ زنجانی‌]
زبان: فارسی
نویسنده: محمدجواد ذهنی تهرانی
سرعنوان موضوعی: زنجان‍ی‌، ع‍ب‍دال‍وه‍اب‌ب‍ن‌ اب‍راه‍ی‍م‌، - ۶۵۵ق‌ > ال‍ت‍ص‍ری‍ف، زبان عربی > صرف
رده کنگره: ‎P‎J‎ ‎6‎1‎3‎1‎ ‎/‎ز‎9‎ ‎ت‎6‎0‎2‎1‎4‎
الکلام اللطیف فی شرح التصریف[عبدالوهاب‌بن‌ ابراهیم‌ زنجانی‌]
الکلام اللطیف فی شرح التصریف[عبدالوهاب‌بن‌ ابراهیم‌ زنجانی‌]
حاذق، قم، دی ۱۳۶۷ش.
شرح پدیدآور: تالیف محمدجواد ذهنی تهرانی
قطع: وزيرى
نوع جلد: شومیز
اهدا کننده: ابراهیم احمدی رهبریان
آثار مرتبط
کتاب التصریف ۱. کتاب التصریف (شرح برای)
نویسنده: عبدالوهاب زنجانی
مجمع علمی اسلامی، چاپ دوم، بیروت، ۱۴۰۱ق.
همچنین نگاه کنید
محمدجواد ذهنی تهرانی محمدجواد ذهنی تهرانی (نویسنده)
حاذق حاذق (ناشر)
ابراهیم احمدی رهبریان ابراهیم احمدی رهبریان (اهدا کننده)