کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   ادبیات عرب   /   ترجمه و شرح باب چهارم مغنی[ابن‌هشام‌]
ترجمه و شرح باب چهارم مغنی[ابن‌هشام‌]
زبان: فارسی
نویسنده: سید علی حسینی
رده کنگره: ‎P‎J‎ ‎6‎1‎5‎1‎ ‎م‎6‎0‎2‎3‎5‎ ‎الف‎2
ترجمه و شرح باب چهارم مغنی[ابن‌هشام‌]
دار العلم، قم، ۱۳۷۳ش.
شرح پدیدآور: تالیف علی حسینی
قطع: وزيرى
نوع جلد: مقوایی
توضیح: کتابنامه‌ به‌صورت‌ زیرنویس‌
اهدا کننده: ابراهیم احمدی رهبریان
آثار مرتبط
مغنی اللبیب عن کتب الاعاریب ۱. مغنی اللبیب عن کتب الاعاریب (شرح برای)
نویسنده: ابن هشام انصاری
• حاشیة الدسوقی علی کتاب مغنی اللبیب و بهامشه متن مغنی اللبیب، مکتبة الشفیعی، اصفهان، ۲ش.، 2 جلد
سید الشهداء، چاپ هفتم، قم، ۱۳۷۲ش.، 2 جلد، اشراف: محمدسعید افغانی، مصحح: مازن مبارک و محمدعلی حمدالله
مکتبة الصادق، تهران، ۲ش.، 2 جلد، محقق: محمد محی الدین عبدالحمید
مغنی اللبیب عن کتب الاعاریب ۲. مغنی اللبیب عن کتب الاعاریب (ترجمه برای)
نویسنده: ابن هشام انصاری
• حاشیة الدسوقی علی کتاب مغنی اللبیب و بهامشه متن مغنی اللبیب، مکتبة الشفیعی، اصفهان، ۲ش.، 2 جلد
سید الشهداء، چاپ هفتم، قم، ۱۳۷۲ش.، 2 جلد، اشراف: محمدسعید افغانی، مصحح: مازن مبارک و محمدعلی حمدالله
مکتبة الصادق، تهران، ۲ش.، 2 جلد، محقق: محمد محی الدین عبدالحمید
همچنین نگاه کنید
سید علی حسینی سید علی حسینی (نویسنده)
دار العلم دار العلم (ناشر)
ابراهیم احمدی رهبریان ابراهیم احمدی رهبریان (اهدا کننده)