کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   ادبیات عرب   /   الکلام الغنی
الکلام الغنی
زبان: فارسی
نویسنده: محمدجواد ذهنی تهرانی
سرعنوان موضوعی: ابن هشام، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ب‍ن‌ ی‍وس‍ف‌، ۷۶۱ - ۷۰۸ق‌ > م‍غ‍ن‍ی‌ ال‍ل‍ب‍ی‍ب‌ ع‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ الاع‍اری‍ب‌ > نقد و تفسیر، زبان عربی > نحو
رده کنگره: ‎P‎J‎ ‎6‎1‎5‎1‎ ‎/‎الف‎2‎ ‎م‎6‎0‎2‎4‎2‎ , ‎P‎J‎ ‎6‎1‎5‎1‎ ‎/‎م‎6‎0‎2‎4‎2‎ ‎الف‎2
المطبوع من الكتاب:
الکلام الغنی
الکلام الغنی
نشر حاذق، قم، اسفند ۱۳۶۷ش.
شرح پدیدآور: تالیف محمدجواد ذهنی تهرانی
قطع: وزيرى
نوع جلد: شومیز
اهدا کننده: ابراهیم احمدی رهبریان
الکلام الغنی
الکلام الغنی
۱۳۷۱ش.، 2 جلد
شرح پدیدآور: تالیف محمدجواد ذهنی تهرانی
قطع: وزيرى
نوع جلد: شومیز
اهدا کننده: ابراهیم احمدی رهبریان
آثار مرتبط
مغنی اللبیب عن کتب الاعاریب ۱. مغنی اللبیب عن کتب الاعاریب (شرح برای)
نویسنده: ابن هشام انصاری
• حاشیة الدسوقی علی کتاب مغنی اللبیب و بهامشه متن مغنی اللبیب، مکتبة الشفیعی، اصفهان، ۲ش.، 2 جلد
سید الشهداء، چاپ هفتم، قم، ۱۳۷۲ش.، 2 جلد، اشراف: محمدسعید افغانی، مصحح: مازن مبارک و محمدعلی حمدالله
مکتبة الصادق، تهران، ۲ش.، 2 جلد، محقق: محمد محی الدین عبدالحمید
همچنین نگاه کنید
محمدجواد ذهنی تهرانی محمدجواد ذهنی تهرانی (نویسنده)
نشر حاذق نشر حاذق (ناشر)
ابراهیم احمدی رهبریان ابراهیم احمدی رهبریان (اهدا کننده)