کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   ادبیات عرب   /   الشواهد المنتخبة لکتاب السیوطی
الشواهد المنتخبة لکتاب السیوطی
زبان: عربی
نویسنده: استاد محمدعلی مدرس افغانی
سرعنوان موضوعی: ابن م‍ال‍ک‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌، ۶۷۲ - ۶۰۰ق‌ > الفیه > نقد و تفسیر، سیوطی‌، ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ب‍ک‍ر، ۹۱۱ - ۸۴۹ق > ال‍ب‍ه‍ج‍ه‌ ال‍م‍رض‍ی‍ه‌ ف‍ی‌ ش‍رح‌ الال‍ف‍ی‍ه‌ > نقد و تفسیر، زبان عربی > شواهد شعری
رده کنگره: ‎P‎J‎ ‎6‎1‎5‎1‎ ‎/‎الف‎1‎8‎ ‎الف‎7‎0‎2‎7‎
الشواهد المنتخبة لکتاب السیوطی
الشواهد المنتخبة لکتاب السیوطی
شرح پدیدآور: محمدعلی المدرس
قطع: وزيرى
نوع جلد: مقوایی
توضیح: این‌ کتاب‌ شرحی‌ است‌ "بر البهجه‌ المرضیه‌ فی‌ شرح‌ الفیه‌؛ بسیوطی‌.
اهدا کننده: ابراهیم احمدی رهبریان
آثار مرتبط
البهجة المرضیة علی الفیة ابن مالک ۱. البهجة المرضیة علی الفیة ابن مالک (شرح برای)
سرشناسه: عبدالرحمن بن ابی بکر سیوطی
نویسنده: جلال الدین سیوطی
موسسه اسماعیلیان، چاپ هشتم، قم، ۱۴۱۶ق.، با تعلیق: مصطفی حسینی دشتی
سید الشهداء، چاپ دوم، قم، ۱۳۶۶ش.، با تعلیق: میرزا ابوطالب اصفهانی
موسسه اسماعیلیان، چاپ پنجم، قم، ۲ش.، 2 جلد، با تعلیق: مصطفی حسینی دشتی
• البهجة المرضیة، برادران علمی، تهران، ۲ش.، خطاط: عبدالرحیم تبریزی
همچنین نگاه کنید
استاد محمدعلی مدرس افغانی استاد محمدعلی مدرس افغانی (نویسنده)
ابراهیم احمدی رهبریان ابراهیم احمدی رهبریان (اهدا کننده)