کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   اصول فقه شیعه   /   خودآموز معالم الدین در اصول فقه یا اصول فارسی
خودآموز معالم الدین در اصول فقه یا اصول فارسی
عنوان قراردادی: [معالم‌ الدین‌ و ملاذ المجتهدین‌ (فارسی‌)]
زبان: فارسی
مترجم: مهدی لاجوردی
رده کنگره: ‎B‎P‎ ‎1‎5‎8‎/‎8‎6‎ ‎/‎م‎6‎0‎4‎1‎ ‎الف‎2
خودآموز معالم الدین در اصول فقه یا اصول فارسی
خودآموز معالم الدین در اصول فقه یا اصول فارسی
دار العلم، قم، ۱۳۸۶ق.
شرح پدیدآور: مهدی لاجوردی حسینی
قطع: وزيرى
نوع جلد: مقوایی
توضیح: کتابنامه‌ به‌صورت‌ زیرنویس‌
اهدا کننده: ابراهیم احمدی رهبریان
آثار مرتبط
معالم الدین وملاذ المجتهدین ۱. معالم الدین وملاذ المجتهدین (ترجمه برای)
المقدمه فی اصول الفقه
نویسنده: صاحب معالم
• معالم الدین، مکتبة الدواری، قم، مصحح: عبدالحسین محمد علی بقال
شریف الرضی، قم، ۲ش.
• معالم الدین و ملاذ المجتهدین، کتابفروشی اسلامیه، تهران، ۲ش.
• معالم الدین و ملاذ المجتهدین، دانشگاه مک گیل،موسسه مطالعات اسلامی، تهران، ۱۳۶۲ش.
همچنین نگاه کنید
مهدی لاجوردی مهدی لاجوردی (مترجم)
دار العلم دار العلم (ناشر)
ابراهیم احمدی رهبریان ابراهیم احمدی رهبریان (اهدا کننده)