کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   تاریخ ایران   /   جامع التواریخ (تاریخ‌ اقوام‌ پادشاهان‌ ختای‌)
جامع التواریخ (تاریخ‌ اقوام‌ پادشاهان‌ ختای‌)
عنوان قراردادی: جامع‌ التواریخ‌. برگزیده‌. چین‌
زبان: فارسی
نویسنده: رشیدالدین فضل الله
سرعنوان موضوعی: ایران > تاریخ > مغول و ایلخانان، ۶۱۶ - ۷۵۶ق‌، چین
رده کنگره: ‎D‎S‎R‎ ‎1‎0‎2‎9‎ ‎/‎ج‎2‎5
جامع التواریخ (تاریخ‌ اقوام‌ پادشاهان‌ ختای‌)
جامع التواریخ (تاریخ‌ اقوام‌ پادشاهان‌ ختای‌)
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، تهران، ۱۳۸۵ش.
شرح پدیدآور: تالیف رشیدالدین فضل الله همدانی؛ تصحیح و تحشیه محمد روشن
با تعلیق: محمد روشن
مصحح: محمد روشن
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
شابک: ۹۶۴-۸۷۰۰-۱۶-۸
فروست: میراث مکتوب؛ ۱۳۵.
توضیح: نمایه.
همچنین نگاه کنید
رشیدالدین فضل الله رشیدالدین فضل الله (نویسنده)
محمد روشن محمد روشن (با تعلیق)
مرکز پژوهشی میراث مکتوب مرکز پژوهشی میراث مکتوب (ناشر)