کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   ادبیات عرب   /   البسیط فی شرح الکافیة
البسیط فی شرح الکافیة
زبان: عربی
نویسنده: حسن استرآبادی
سرعنوان موضوعی: ابن حاجب، ‌ع‍ث‍م‍‍ان‌ب‍ن‌ ‌ع‍م‍ر، ۵۷۰ - ۶۴۶ق‌. > ‌ال‍ک‍‍اف‍ی‍ه‌ > ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر، زبان عربی > صرف و نحو
رده کنگره: ‎P‎J‎ ‎6‎1‎4‎1‎ ‎/‎الف‎2‎ ‎ک‎2‎4
البسیط فی شرح الکافیة
البسیط فی شرح الکافیة
المکتبة الادبیة المختصة، قم، ۱۴۲۷ق.، 2 جلد
شرح پدیدآور: لرکن الدین الحسن بن محمد بن شرف شاه الاسترآبادی؛ تحقیق حازم سلیمان الحلی
محقق: حازم سلیمان حلی
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
توضیح: این کتاب برگزیده ای از کتاب شرح رضی الدین استرآبادی بر کتاب الکافیه ابن حاجب است.
نمایه.
آثار مرتبط
شرح الرضی علی الکافیه ۱. شرح الرضی علی الکافیه (مختصر برای)
نویسنده: محمد بن حسن رضی الدین استرآبادی
• شرح الکافیة فی النحو، مکتبة المرتضویه لاحیاء الآثار الجعفریه‌، تهران، ۲ش.، 2 جلد
جامعه قاریونس، چاپ اول، 1978م.، 5 جلد، اشراف: یوسف حسن عمر، مصحح: یوسف حسن عمر
موسسه امام صادق علیه السلام، ویرایش دوم، تهران، ۲ش.، 4 جلد، محقق: یوسف حسن عمر
همچنین نگاه کنید
حسن استرآبادی حسن استرآبادی (نویسنده)
حازم سلیمان حلی حازم سلیمان حلی (محقق)
المکتبة الادبیة المختصة المکتبة الادبیة المختصة (ناشر)