کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   زبان و ادبیات فارسی   /   مسائل پاریسیه
مسائل پاریسیه
زبان: فارسی
به کوشش: استاد ایرج افشار، علی محمد هنر
نویسنده: محمد قزوینی
گردآورنده (ج.4): دکتر میلاد عظیمی
سرعنوان موضوعی: قزوینی، محمد، 1256- 1328 > یادداشتها
رده کنگره: ‎P‎I‎R‎ ‎8‎1‎7‎8‎ ‎/‎آ‎4
مسائل پاریسیه
مسائل پاریسیه
بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، تهران، ۱۳۸۵ش.، 4 جلد
شرح پدیدآور: به کوشش ایرج افشار، علی محمد هنر
رده دیویی: ۸فا۸/ ۳۶۲
قطع: وزيرى
نوع جلد: سخت
شابک (ج.1): ۹۶۴-۶۰۵۳-۲۸-۹
شابک (ج.4): ۹۷۸-۶۰۰-۵۹۴۲-۲۲-۴
فروست: مجموعه انتشارات ادبی و تاریخی بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار یزدی؛ ۱۰۷، ۱۶۱ .گنجینه قلمرو زبان فارسی و ادبیات دری؛ ۲۶، ۵۵
اهدا کننده: استاد ایرج افشار
همچنین نگاه کنید
استاد ایرج افشار استاد ایرج افشار (به کوشش)
علی محمد هنر علی محمد هنر (به کوشش)
محمد قزوینی محمد قزوینی (نویسنده)
دکتر میلاد عظیمی دکتر میلاد عظیمی (گردآورنده (ج.4))
بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار (ناشر)