کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   تاریخ آسیا   /   میراث آسیای مرکزی
میراث آسیای مرکزی
زبان: فارسی
مترجم: اوانس اوانسیان
سرعنوان موضوعی: آسیای مرکزی > تاریخ، آسیای مرکزی > تاریخ
رده کنگره: ‎D‎S‎ ‎3‎2‎9‎/‎4‎ ‎/‎ف‎4‎ ‎م‎4
میراث آسیای مرکزی
میراث آسیای مرکزی
بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، تهران، ۱۳۸۶ش.
شرح پدیدآور: تالیف ریجارد فرای؛ ترجمه اوانس اوانسیان
قطع: وزيرى
نوع جلد: سخت
شابک: ۹۶۴-۶۰۵۳-۳۱-۹
فروست: بنیاد موقوفات دکتر محمودافشار؛ ۱۱۰ .گنجینه جغرافیای تاریخی ایران؛ ۱۵
توضیح: کتابنامه.
مصور، جدول، نمودار.
اهدا کننده: استاد ایرج افشار
همچنین نگاه کنید
اوانس اوانسیان اوانس اوانسیان (مترجم)
بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار (ناشر)
استاد ایرج افشار استاد ایرج افشار (اهدا کننده)