کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   تاریخ ایران   /   اقبال و تاریخ نگاری
اقبال و تاریخ نگاری
زبان: فارسی
نویسنده: حسن شایگان
رده کنگره: ‎D‎S‎R‎ ‎9‎8‎ ‎/‎ش‎2‎ ‎الف‎7
اقبال و تاریخ نگاری
بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۳ش.
شرح پدیدآور: تالیف حسن شایگان
قطع: وزيرى
نوع جلد: سخت
فروست: مجموعه‌ انتشارات‌ ادبی‌ و تاریخی‌ موقوفات‌ دکتر محمود افشار یزدی‌؛ شماره‌ ۹۵. گنجینه‌ اسناد تاریخ‌ ایران‌۱۹
توضیح: نمونه.
کتابنامه‌: ص‌. [۲۸۱] - ۲۹۵؛ همچنین‌ بصورت‌ زیرنویس‌
اهدا کننده: استاد ایرج افشار
همچنین نگاه کنید
حسن شایگان حسن شایگان (نویسنده)
بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار (ناشر)
استاد ایرج افشار استاد ایرج افشار (اهدا کننده)