کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   زبان و ادبیات فارسی   /   بزم ایران
بزم ایران
زبان: فارسی
نویسنده: سید محمدرضا طباطبایی یزدی
سرعنوان موضوعی: داستانهای کوتاه فارسی > قرن14، داستانهای طنز آمیز فارسی > قرن14
رده کنگره: ‎P‎I‎R‎ ‎8‎1‎4‎3‎ ‎/‎ب‎6‎ ‎ب‎4 , ‎P‎I‎R‎ ‎8‎1‎4‎3‎ ‎/‎ب‎4‎ ‎ب‎6
المطبوع من الكتاب:
بزم ایران (با تصحیح کامل)
بزم ایران (با تصحیح کامل)
شرکت سهامی ناشرین کتب ایران، تهران
شرح پدیدآور: تالیف محمدرضا طباطبائی یزدی
سرشناسه: طباطبائی یزدی، محمدرضا
رده دیویی: ۶۲/ ۳فا۸
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
بزم ایران
بزم ایران
نشر حبیب، چاپ اول، قم، ۱۳۹۲ش.
شرح پدیدآور: محمدرضا طباطبائی یزدی
سرشناسه: طباطبائی یزدی، محمدرضا
رده دیویی: ۸فا۳/ ۶۲
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۶۱۱۹-۹۰-۱
یادداشت: کتابنامه به صورت زیرنویس
بزم ایران
بزم ایران
شرح پدیدآور: محمدرضا طباطبائی الیزدی
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
بزم ایران
کتابفروشی حافظ، تهران
شرح پدیدآور: تالیف محمدرضا طباطبائی یزدی
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور