کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   قرآن و علوم قرآنی   /   دانشنامه قرآن و قرآن پژوهی
دانشنامه قرآن و قرآن پژوهی
زبان: فارسی
به کوشش: بهاءالدین خرمشاهی
سرعنوان موضوعی: قرآن > تحقیق، قرآن > بررسی و شناخت، قرآن > دایرة المعارفها
رده کنگره: ‎B‎P‎ ‎6‎6‎/‎9‎ ‎/‎خ‎4‎ ‎د‎2
دانشنامه قرآن و قرآن پژوهی
دانشنامه قرآن و قرآن پژوهی
2 جلد
شرح پدیدآور: به کوشش بهاء الدین خرمشاهی
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
همچنین نگاه کنید
بهاءالدین خرمشاهی بهاءالدین خرمشاهی (به کوشش)