کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   کلیات‌ دیوان‌، نصیحتنامه‌، دهنامه‌، قوشمالار فارسجا شعرلر
کلیات‌ دیوان‌، نصیحتنامه‌، دهنامه‌، قوشمالار فارسجا شعرلر
عنوان قراردادی: [دیوان‌ خطایی‌. ترکی‌ - فارسی‌]
زبان: فارسی، ترکی
نویسنده: اسماعیل صفوی اول
رده کنگره: ‎P‎L‎ ‎3‎1‎4‎ ‎/‎ک‎8‎ ‎الف‎5‎2
کلیات‌ دیوان‌، نصیحتنامه‌، دهنامه‌، قوشمالار فارسجا شعرلر
الهدی، تهران، ۱۳۸۰ش.
شرح پدیدآور: شاه اسماعیل صفوی؛ مصحح رسول اسماعیل زاده
مصحح: رسول اسماعیل زاده
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
شابک: ‎۹۶۴-۴۷۲-۳۴۱-۴‬
توضیح: کتابنامه‌: ص‌. ۷۰۱۴ - ۷۰۰؛ همچنین‌ به‌صورت‌ زیرنویس‌.
مصور (بخشی‌ رنگی‌)، نمونه‌
همچنین نگاه کنید
اسماعیل صفوی اول اسماعیل صفوی اول (نویسنده)
رسول اسماعیل زاده رسول اسماعیل زاده (مصحح)
الهدی الهدی (ناشر)