کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   زبان و ادبیات فارسی   /   کلیله و دمنه
کلیله و دمنه
عنوان فرعی: با مقابله چاپ آقای عبدالعظیم قریب و تطبیق چندین نسخه معتبر چاپی و خطی
زبان: فارسی
نویسنده: نصرالله منشی
رده کنگره: ‎P‎I‎R‎ ‎5‎0‎9‎2
کلیله و دمنه
انتشارات علمی، تهران، ۴ خرداد ۱۳۶۸ش.
شرح پدیدآور: [نصرالله‌ منشی‌]؛[و شرح‌ بعضی‌ از اشعار عربی‌ بدستیاری‌ جعفر سجادی‌]
شارح اشعار عربی: جعفر سجادی
قطع: جيبى
نوع جلد: مقوایی
تنالگان: تحت‌ نظر دارالتصحیح‌ و الترجمه‌
آثار مرتبط
شرح اخبار و ابیات و امثال عربی کلیله و دمنه ۱. شرح اخبار و ابیات و امثال عربی کلیله و دمنه (شرح با عنوان)
نویسنده: فضل الله اسفزاری
انتشارات سخن، چاپ اول، تجریش، ۱۳۹۰ش.، با مقدمه: بهروز ایمانی، با تعلیق: بهروز ایمانی، مصحح: بهروز ایمانی
همچنین نگاه کنید
نصرالله منشی نصرالله منشی (نویسنده)
جعفر سجادی جعفر سجادی (شارح اشعار عربی)
انتشارات علمی انتشارات علمی (ناشر)