کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   فرق اسلامی   /   فرقه وهابی و پاسخ شبهات آن
فرقه وهابی و پاسخ شبهات آن
زبان: فارسی
مترجم: استاد علی دوانی
سرعنوان موضوعی: وهابیه، وهابیه > پ‍رس‍ش‌ه‍ا و پ‍اس‍خ‌ه‍ا
رده کنگره: ‎B‎P‎ ‎2‎3‎8‎/‎6‎ ‎/‎د‎9‎ ‎ف‎4
فرقه وهابی و پاسخ شبهات آن
فرقه وهابی و پاسخ شبهات آن
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،سازمان چاپ و انتشارات، چاپ سوم، تهران، ۱۳۶۸ش.
شرح پدیدآور: محمدحسن قزوینی؛ نگارش و ترجمه علی دوانی
قطع: رقعى
نوع جلد: شومیز
توضیح: کتابنامه‌ به‌صورت‌ زیرنویس‌.
"پاسخ‌ شبهات‌ وهابی‌ها" ترجمه‌ کتاب‌ البراهین‌ الجلیه‌ فی‌ رفع‌ تشکیکات‌ الوهابیه‌/ محمدحسن‌ قزوینی‌. ص‌. ۲۲۵ - ۸.
آثار مرتبط
البراهین الجلیة ۱. البراهین الجلیة (ترجمه برای)
فی رفع تشکیکات الوهابیة
نویسنده: محمدحسن قزوینی
دار الغدیر، چاپ سوم، بیروت، ۱۳۹۳ق.، با مقدمه: سید محمدکاظم قزوینی