کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   احادیث شیعه   /   نزهة الناظر و تنبیه الخاطر
نزهة الناظر و تنبیه الخاطر
عنوان فرعی: کتاب نفیس یحتوی علی حکم و آثار للنبی و آله الهداة علیهم السلام
زبان: عربی
به کوشش: جلال طبیب پور اصفهانی
نویسنده: حسین حلوانی
رده کنگره: ‎B‎P‎ ‎1‎3‎0‎ ‎/‎ن‎4‎ ‎ح‎8
المطبوع من الكتاب:
نزهة الناظر و تنبیه الخاطر
چاپخانه سعید، مشهد، ۱۴۰۴ق.
شرح پدیدآور: الحسین بن محمد بن الحسن بن نصر الحلوانی
قطع: وزيرى
نوع جلد: مقوایی
نزهة الناظر و تنبیه الخاطر
نزهة الناظر و تنبیه الخاطر
موسسة الامام المهدی(ع)، چاپ اول، قم، ۱۴۰۸ق.
شرح پدیدآور: تالیف الحسین بن محمد بن الحسن بن نصر الحلوانی
قطع: وزيرى
نوع جلد: مقوایی
همچنین نگاه کنید
جلال طبیب پور اصفهانی جلال طبیب پور اصفهانی (به کوشش)
حسین حلوانی حسین حلوانی (نویسنده)
چاپخانه سعید چاپخانه سعید (ناشر)
موسسة الامام المهدی(ع) موسسة الامام المهدی(ع) (ناشر)